Chính Sách Bảo Mật – FCUnicaja.com

Chào mừng bạn đến với FCUnicaja.com – trang web chính thức được uỷ quyền của Câu lạc bộ Bóng đá FC Unicaja. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, thực hiện giao dịch, tham gia các sự kiện hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và các chi tiết khác liên quan đến hoạt động trực tuyến.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, tương tác với bạn, cập nhật về các sự kiện và hoạt động của FC Unicaja, và duy trì an ninh trang web.

3. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Quyền Lực Bảo Mật

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ chúng tôi.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với chính sách bảo mật này.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng FCUnicaja.com!